Cohabitar en altura

Imatges infogràfiques per a la presentació d’un Macroedifici que combina diferents usos d’equipaments amb habitatges en contenidors.

La proposta es situa a Montmeló, on “cosint” la fragmentació del territori, es projecta una intervenció urbanística per tal de coronar els límits del poble i connectar-lo amb el circuit. El projecte es presenta com a una investigació que desenvolupa el disseny d’un procés que afecta a tota la zona d’intervenció. El procés inclou una gestió la qual es veu expressada en l’estructura reticular de l’edifici al entendre la retícula vertical com una divisió de parcel•les i en una construcció modular inserida en aquesta divisió. L’edifici es base en una organització mixta a base de mòduls prefabricats i inclou una sèrie d’equipaments distribuïts estratègicament per tal de garantir un servei eficient al bloc. Un recorregut lineal en rampa recorre l’edifici i porta el carrer fins a la coberta on es finalitza amb un equipament públic que relaciona el projecte global. El procés inclou uns paràmetres de sostenibilitat que garantitzaran un grau de contaminació baix i un grau de reciclatge elevat.

per a Ernest Sánchez Arquitecte.