CSS, EAIA, i llar residencial al carrer Anglesola

Concurs per a la redacció del projecte del centre de serveis socials, i EAIA “Les Corts”, i llar residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual situat al c. Anglesola 1. Les Corts, Barcelona. Presentat conjuntament amb Asun Vidal i Manuel Pérez Arquitectes.